Odstúpenie od zmluvy

Ostúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

Údaje o kupujúcom:

 

Meno a priezvisko: _____________________________________________

Ulica a číslo: __________________________________________________

PSČ: ________________________________________________________

Mesto: _______________________________________________________

 

Údaje o vrátenom tovare:

 

Názov tovaru: __________________________________________________

Číslo objednávky: _______________________________________________

Dôvod vrátenia (nepovinné): _______________________________________

 

Dátum: ________________________________________________________